Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, önemle işaret ettiği zekât konusu, bütün yönleriyle ele alınarak işlendi. Dört mezhebdeki zekât hükümlerini bir araya toplayan Kitâbü’z-Zekât’ta, şer’î delillere dayanılarak kimlerin zekâtla mükellef olduğu ve kimlere verilebileceği anlatılıyor.

Dünyâ devletlerini idâre eden ve 300 kişiden müteşekkil olan gizli bir zındıka komitesinin, bütün dünyânın servetine el koyduğu vurgulanıyor. Müslümânların zekâtlarını da hîle ve hud‘a ile asıl masraf ve mecrâsından saptırıp kendi hedeflerine hizmet edecek yerlere sarf ettiği belirtilen eserde, zekât verilecek sekiz sınıf tanıtılıyor.

Önceki yıllarda "Mesâilü'z-Zekât", Mesárifü'z-Zekât", "Zekâtla Alâkalı Suâller ve Cevâblar" adlarıyla yayınlanan üç kitap birleştirilerek tek cilt haline getirildi. Farklı imkânlara sahip kimselerin zihnini kurcalayan zekât mükellefiyeti, net cevaplarla açıklığa kavuşturuluyor. Risale-i Nur’daki zekâtla ilgili cümleler izah ediliyor.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol