İslâmın tebliğ ve cihâd hükümleri. Müslüman olmayanlara karşı takınılacak tavır. Maddî cihâdla mükellefiyetin önemi. Cihâdın gayesi, hedefleri ve hikmetleri. Yeryüzünde gerçek adalet ve huzurun ancak Kur’ân ve sünnete dayalı maddî ve manevî cihâd ile sağlanabileceği.

Cihâd farîzasının ebediyyeti. İ’lâ-yı kelimetullah (Kur’ân’ın hâkimiyyeti) uğruna canını fedâ etmenin sevâb ve mükâfâtı. Cihâda taraftar veya karşı olmanın şeriattaki hükmü. Tasavvuf büyükleri, Bediüzzaman Saîd Nursî ve birinci talebesi Hacı Hulûsî Yahyagil’in maddî ve manevî cihâdları.

Cihâdı terk etmenin yol açtığı felâketler. Kur’ân ve sünnete göre cihâdın şekil ve tatbikatı. İslâmiyetin, ehl-i kitâba karşı itikad ve amel cihetiyle davranışı. Ganimet, esirlere muâmele, Hz. Peygamber Efendimize (asm) hakaret, namazı terk, hırsızlık, dinden çıkma gibi fiillere ait hükümler.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol