Bediüzzaman Saîd Nursî Hazretlerinin müjdesine mâsadak olarak Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî tarafından te’lif edilen Rahman Suresi’nin Tefsîri, Arapçaya tercüme edilerek bütün dünyanın istifadesine sunuldu. Semendel Yayınları da kitabı raflarına yerleştirdikten sonra dağıtımına başladı.

Şam, Beyrut ve İstanbul’da faaliyet gösteren “Dâru’l-Gavsânî Li’d-Dirâseti’l-Kur’âniyye” adlı yayınevi tarafından neşredilen kitap, bir süre önce Türkiye’ye getirilmişti. Gerekli resmî işlemlerin tamamlanmasından sonra Semendel Yayınları, Arapça Rahman Sûresi’nin Tefsîri’ni okuyucularına ulaştırmaya başladı.

“Min Külliyyât-i Rumûzi’l-Kur’ân, Tefsîr-i Sûreti’r-Rahmân fî Zılâl-i Resâili’n-Nûri li-Bediizzamân” adını taşıyan kitabın kapağında “Te’lîf-ü Hádimi’l-Kur’ân Muhammed el-Kersî el-Mûşî” ibaresi yer alıyor. Lüks bez cilt, şamua kâğıda basılan kitap, 816 sayfa tutuyor. Kitabın tercüme, tashih ve fihrist çalışmalarında Bilâl Özal, Muhammed Fatih Ergen ve Ahmed Bekkûr’un da vazife aldığı belirtiliyor. Yayınevinin internet sitesine şu adresten ulaşmak mümkün: https://gwthani.com/

İletişim Formu

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol