24 Kasım 1934’de müzeye çevrilen Ayasofya’yı, 86 yıllık bir aradan sonra Danıştay 10. Dâiresi 10.07.2020 târih, 2016/16015 Esâs ve 2020/2595 Karâr sayısıyla yeniden câmiye tahvîl etti.

10.07.2020 târih ve 2729 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın, Resmî Gazete’nin 10 Temmuz 2020 târih ve 31181 sayılı mükerrer nüshasında yayınlanmasıyla prosedür tamamlandı ve fethin sembolü olan Ayasofya, câmi olarak Diyânet İşleri Başkanlığı’na devredildi.

Böylece Âlem-i İslâmda 86 yıldır hâkim olan hüzün ve hasret, yerini derin bir sevinç ve memnûniyete bıraktı.

Ezân-ı Muhammedîyi aslına çevirmesi nedeniyle zamânın iktidarını tebrîk eden Üstâd Bedîuzzamân Saîd Nursî (ra) Hazretleri, hükûmetten Ayasofya’yı yeniden ibâdete açarak ümmete bir iyilik daha yapmasını talep etmiş, ancak bu mümkün olamamıştı.

Âlem-i İslâmın umûmî arzû ve beklentisini gerçekleştirerek Ayasofya’nın yeniden câmi olmasına vesîle olan muhterem Cumhurbaşkanımızla, Danıştay 10. Dâiresi sayın hâkimlerini en içten duygularımızla tebrik eder, zât-ı devletlerine hayırlı işlerde muvaffakıyyetler temenni eyleriz.

Semendel (Tahşiye) Yayınları

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol