İslâm tarihinde Allah yolunda şehid olan ilk Mü’min Hz. Yasir, ilk şehide de hanımı Hz. Sümeyye’dir. Hz. Yasir (ra), ilk Müslümanlar arasındaydı. Aslen Mekkeli değildi. Yemen’den gelmiş, Mekke’ye yerleşmişti. Bu bakımdan, İslâmiyeti kabul ettikten sonra, Mekke müşriklerinin zulmü karşısında tamamen yalnız kaldı. Müşrikler, Hz. Yasir’e ve ailesine korkunç işkenceler yaptılar. İslâmiyetten vazgeçirmeğe çalıştılar. Fakat, kalblerinde İslâmın nuru tutulmuş olan Yasir ailesinin iki ferdi, (baba Yasir ile anne Sümeyye) dâvâlarından vazgeçmediler. Kızgın güneş altında, taşlar üzerine yatırılarak yapılan bütün işkencelere dayandılar. Kırbaçlanmaya aldırmadılar. Müşrikler, “İslâmdan dönerseniz serbest bırakırız” dediklerinde onlar: “Hayır! Aslâ!” diyorlar, atılan her tekme, savrulan her yumruktan sonra gönülden şehadet getiriyorlardı: “Eşhedü enlâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû.” Sonunda Hz. Yâsir dayanamadı. Uğradığı işkenceler onu bitirdi. Ruhunu Allah’a teslim etti. İlk şehid unvanıyla Rabbine kavuştu. Daha sonra çok yaşlı ve zayıf olan zevcesi Hz. Sümeyye de, Ebû Cehil’in mızrak darbeleri ile şehid oldu. Bu iki kahraman insan, imanları uğruna seve seve canlarını fedâ eden şehidlerin öncüleri oldular. Müşrikler kana doymamışlardı. Hz. Yasir’in oğulları Abdullah ve Ammâr’ı yakaladılar. Onlara da korkunç işkenceler uyguladılar. Abdullah (r.a.) yerden yere çalındı. Ammâr’a (r.a.) daha beteri yapıldı. Demir gömlek ateş gibi kızararak vücudunu yaktı, iliklerini eritti. Ama onlar, bütün işkencelere dayandılar. İnançlarından aslâ vazgeçmediler. Bu iki kardeş daha sonraları Medine’ye hicret etmiş ve ömürlerinin sonuna kadar gece gündüz Kur’an hakikatlerini anlatmak için gayret göstermişlerdir.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol