S E M E N D E L   Y A Y I N L A R I    

(Tahşiye Yayınları, Rahle Yayınları, Cihangiran Yayınları, Heybil Yayınları)           

Semendel Yayıncılık A.Ş. Güven Mah. Okul So. No: 4/1A 34160 Haznedar, Güngören / İSTANBUL.                   

Tel: 0212 519 36 96 / Fax: 0212 519 36 96 / Cep: 0533 488 27 02 (WhatsApp & Telegram sipariş hattı)                       

Web adresi: www.semendel.com  /  e-mail: semendel@semendel.com                   

 

1 TEMMUZ 2023'TEN GEÇERLİ FİYAT LİSTESİ                

Kod no:

1001   Ene Risâlesi ve Şerhi / Şârih: Muhammed Doğan           ₺70,00

1002   Zerre Risâlesi ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan  ₺70,00

1003   Münâzarât’ın Şerhi / Şârih: Muhammed Doğan ₺70,00

1004   Tabiat Risâlesi ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan ₺70,00

1005   Tesettür Risâlesi ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan         ₺70,00

1006   Kader Risâlesi ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan        ₺60,00

1020   26. Söz Kader Risâlesi’nin Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan  ₺90,00

1007   Onbirinci Söz ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan  ₺65,00

1008   Hüve Nüktesi ve Şerhi / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan  ₺55,00

1009   El-Cihâd / Bediüzzaman Said Nursî           ₺55,00

1010   İzâhât-ı Hulûsiyye / İbrahim Hulûsî Yahyâgil’in dersleri            ₺70,00

1026   Îzâhât-ı Hulûsiyye (17x24 cm, lüks bez cilt) / Mürettib ve Nâşir: Muhammed Doğan          ₺120,00

1011   Mukâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye / Mürettib ve Nâşir: Muhammed Doğan            ₺65,00

1012   Makálât-ı Hulûsiyye-1 / Mürettib ve Nâşir: El-Hâc Molla  Muhammed Ali Doğan    ₺60,00

1027   Makálât-ı Hulûsiyye-2 / Mürettib ve Nâşir: Muhammed Doğan          ₺65,00

1013   Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan     ₺250,00

1014   İkinci İşaret’in Şerhi / Şârih: Muhammed Doğan            ₺70,00

1015   Onuncu Söz, Haşir Risalesi ve Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan            ₺250,00

1016   Yirmi Dördüncü Mektûb ve Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan            ₺120,00

1017   Telvîhât-ı Tis’a Risâlesi ve Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan   ₺120,00

1021   Mektûbât-ı Hulûsiyye-1 / Musahhih ve Nâşir: El-Hâc Molla  Muhammed Ali Doğan           ₺65,00

1022   Mektûbât-ı Hulûsiyye-2 / Musahhih ve Nâşir: El-Hâc Molla  Muhammed Ali Doğan           ₺70,00

1023   Mektûbât-ı Hulûsiyye-3 / Musahhih ve Nâşir: El-Hâc Molla  Muhammed Ali Doğan           ₺65,00

1024   Yirmi Yedinci Mektûb (Bir Kısım) / Musahhih ve Nâşir: El-Hâc Molla  Muhammed Ali Doğan        ₺75,00

1025   Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye / Musahhih ve Nâşir: Muhammed Doğan    ₺65,00

1028   Menâkıb-ı Hulûsiyye / Mürettib ve Nâşir: Muhammed Doğan ₺65,00

1029   Dokuzuncu Söz’ün Şerhi / Şârih: Muhammed Doğan    ₺70,00

1030   İkinci Şuá'ın Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / Şârih: Muhammed Doğan        ₺120,00

1031   Yasin Suresi'nin Tefsiri-1 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Müellif: Muhammed Doğan     ₺120,00

1032   Yasin Suresi'nin Tefsiri-2 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Müellif: Muhammed Doğan     ₺130,00

1033   Yasin Suresi'nin Tefsiri-3 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Müellif: Muhammed Doğan     ₺130,00

1034   14. Lem'a'nın 2. Makamı'nın Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan  ₺90,00

1035   Hatveler ve Beşinci Mektub'un Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan           ₺120,00

1036   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-1 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺120,00

1037   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-2 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺120,00

1038   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-3 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺120,00

1039   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-4 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺140,00

1040   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-5 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺120,00

1041   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-6 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺130,00

1042   Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-7 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî          ₺140,00

1043   Arabî İşârâtü'l-İ'câz ve Türkçe Meâli-1 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî       ₺130,00

1044   Arabî İşârâtü'l-İ'câz ve Türkçe Meâli-2 (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed  el-Kersî       ₺130,00

1045   Yirmi İkinci Söz'ün Şerhi (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed el-Mûşî  el-Kersî    ₺135,00

1047   Dâr-ı Saádet (Cennet) (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed el-Mûşî  el-Kersî         ₺185,00

1048   Dâr-ı Şekávet (Cehennem) (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed el-Mûşî  el-Kersî            ₺185,00

4033   Namâz Tesbîhâtı (4 renk, şamua, tezhibli, plastik kapak)          ₺75,00

2050   Cevşenü’l-Kebîr (6 renk, kuşe, tezhibli, plastik kapak)   ₺40,00

2051   Tefekkürnâme (6 renk, tezhibli, lüks bez cilt, Arabî 29. Lem’a) ₺90,00

2052   Mecmûatü’l-Evrâdi’n-Nûriyye (6 renk, tezhibli, lüks bez cilt)     ₺90,00

2300   İ’câzü’l-Kur’an / Muhammed Doğan          ₺70,00

2301   Nuzûl-i İsa (as) (Hz. İsa as’ın inişi hakkında) / Muhammed Doğan      ₺70,00

2302   Mir’âtü’l-Cihâd-1 (Cihad ahkâmı) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan       ₺70,00

2303   Mir’âtü’l-Cihâd-2 (Cihad ahkâmı) / Muhammed Doğan            ₺70,00

2304   Mir’âtü’l-Cihâd-3 (Cihad ahkâmı) / Yahyâ Zekeriyâgil   ₺70,00

2001   Mir'âtü'l-Cihâd (El- Cihad ile birlikte 4 kitap bir arada, 17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan            ₺250,00

2101   Rumûzu’l-Kur’an-1 (Tefsir) / Abdurrahman Aktepe       ₺60,00

2102   Bakara Sûresi’nin 285. Âyet-i Kerîmesinin Tefsîri  (Rumûzu’l-Kur’ân-2) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan            ₺60,00

2103   Rumûzu’l-Kur’an-3 (Tefsir) / Abdurrahman Aktepe       ₺60,00

2104   Âl-i İmran Sûresi’nin 64. Âyet-i Kerimesi’nin Tefsîri (Rumûzu’l-Kur’an-4) / Muhammed Doğan    ₺65,00

2105   Rumûzu’l-Kur’an-5 (Tefsir) / Abdurrahman Aktepe       ₺65,00

2106   Rumûzu’l-Kur’an (1-5) (5 kitap bir arada, 17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan    ₺135,00

2201   Reddü’l-Evhâm-1 (Risale-i Nur şerhi) / Abdurrahman Aktepe ₺60,00

2202   Reddü’l-Evhâm-2 (Risale-i Nur şerhi) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan            ₺60,00

2203   Reddü’l-Evhâm-3 (Risale-i Nur Şerhi) / Muhammed Doğan    ₺60,00

2204   Redd’ül-Evhâm-4 (Risale-i Nur Şerhi) / Abdurrahman Aktepe ₺65,00

2205   Reddü’l-Evhâm-5 (Risale-i Nur Şerhi) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan           ₺65,00

2208   Reddü’l-Evhâm-6/2. bsk Mutlak Vekîl ve Sarıklı Genç (17x24 cm, lüks bez cilt) / Molla Muhammed el-Kersî   ₺120,00

2305   Mesâilü’z-Zekât (Zekâtla alâkalı bazı fıkhî mes’eleler) / Yahyâ Zekeriyâgil     ₺70,00

2306   Mesârifü’z-Zekât (Zekâtın verileceği yerler) / Yahya Zekeriyagil          ₺70,00

2307   Zekâtla Alâkalı Suâller ve Cevaplar / Muhammed Doğan         ₺60,00

2309   Kitâbü’z-Zekât (3 kitap bir arada, 17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan      ₺135,00

2401   Rahman Suresi’nin Tefsiri (17x24 cm, lüks bez cilt) / Muhammed Doğan     ₺135,00

1019   Dokuzuncu Şua’nın Dokuz Âlî Makamı (17x24 cm, lüks bez cilt) / El-Hâc Molla Muhammed Ali Doğan            ₺135,00

3012   Mevâkib Tefsîri (3 cilt) / İsmail Ferruh Efendi      ₺400,00

3010   Kenzü’l-İrfan fî Ehâdîs-i Nebiyyi’r-Rahmân / Erbilli Es’ad Efendi          ₺65,00

3011   Eyyühe’l-Veled (Ey Oğul) / İmâm-ı Gazâlî, Şerh: Süleyman b. Cerâ’    ₺65,00

5001   Küçük Sözler  / Bediüzzaman Said Nursî (Osmanlıca & Latince metin)          ₺70,00

5002   Sözler  / Bediüzzaman Said Nursî (17x24 cm, lüks bez cilt)      ₺350,00

4029   Besmele  / Muhammed Doğan (Heybil Yayınları)           ₺70,00

4030   Ezandaki Davet  / Muhammed Doğan (Heybil Yayınları)           ₺60,00

4034   Yirmi Sekizinci Söz'ün Şerhi  / Muhammed Doğan (Heybil Yayınları) ₺500,00

4035   Otuzuncu Söz'ün Şerhi / Muhammed Doğan (Heybil Yayınları)          ₺230,00

 

S E T L E R     

Külliyat-ı Hulûsiyye Seti  / Dokuz kitap (İzâhât-ı Hulûsiyye, Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye, Makálât-ı Hulûsiyye-1, Makálât-ı Hulûsiyye-2, Mektûbât-ı Hulûsiyye-1, Mektûbât-ı Hulûsiyye-2, Mektûbât-ı Hulûsiyye-3, Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye, Menâkıb-ı Hulûsiyye) 640 TL yerine        ₺510,00

2 adet Külliyyât-ı Hulûsiyye Seti (1280 TL yerine)          ₺950,00

Haşir Seti  / Üç kitap (Onuncu Söz, Haşir Risalesi; Yirmi Dokuzuncu Söz; Dokuzuncu Şuá‘ın Dokuz Álî Makámı) 635 TL yerine)      ₺520,00

2 adet Haşir Seti (1270 TL yerine) ₺950,00

Namaz ve Zekât Seti  / Dört kitap (Küçük Sözler, Dokuzuncu Söz'ün Şerhi, On Birinci Söz'ün Şerhi, Kitâbu'z-Zekât) 340 TL yerine            ₺270,00

2 adet Namaz ve Zekât Seti (680 TL yerine)        ₺490,00

Tefsir Seti  / On Dört kitap (Mevâkib Tefsiri -3 cild, Arabî İşârâtü'l-İ'câz Meâl ve Şerhi-7 cild, Yâsîn Sûresi'nin Tefsîri-3 cild, Rahmân Sûresi'nin Tefsîri) 1805 TL yerine          ₺1.440,00

2 adet Tefsir Seti (3610 TL yerine) ₺2.850,00

Ölümsüzlük Seti / Dört kitap (Yirmi Dördüncü Mektûb ve Şerhi, Yirmi Sekizinci Mektûb'un Şerhi, Dâr-ı Saádet Cennet, Dâr-ı Şekávet Cehennem) 990 TL yerine          ₺790,00

           

DAĞITIMI YAPILAN KİTAPLAR (BMB Yayıncılık)  

4012   Rahman Sûresi'nin Tefsîri / Arapçaya terc: Ahmet Bekkûr / el-Gavsânî Yayınevi      ₺450,00

4001   Hulâsatü'l-Beyan / Konyalı Mehmed Vehbi Efendi / 8 cilt tefsir (17 x 24 cm) ₺1.300,00

4002   Sünen-i İbn-i Mâce / Terc: Haydar Hatiboğlu / 10 cilt izahlı hadis      

4003   El-Ezkâr / İmam Nevevî / Terc:      

4014   Büyük İslâm İlmihali / Ömer Nasuhi Bilmen / Ravza Yayınları  ₺200,00

4015   Riyazu's-Sâlihîn / İmam Nevevî / Ravza Yayınları          ₺250,00

4016   Ölüm Sonrası Hayat / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları           ₺75,00

4017   Cihad Yolu / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları   ₺55,00

4018   Peygamber Yolu / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları     ₺80,00

4019   İslâmda Haremlik Selâmlık / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları           ₺80,00

4020   İslâm Çağı Başlıyor / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları ₺65,00

4021   Barbaros Hayrettin Paşa / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları    ₺80,00

4022   İşgal Yılları / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları   ₺100,00

4023   Peygamber Efendimizin Savaşları / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları            ₺90,00

4024   Meşhurların Son Anları / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları      ₺80,00

4025   İşgal Yıllarında Yunan Zulmü / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları        ₺90,00

4026   Kurtuluş Savaşında Çocuk Kahramanlar / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları ₺45,00

4101   Kırk Hadis / Molla Belvarî    ₺30,00

4102   Mushaf-ı Şerif (Rahle boy 21 x 28,5 cm)  ₺200,00

4104   Mushaf-ı Şerif (Orta boy 17 x 24 cm)       ₺150,00

4105   Yasin Cüzü     ₺15,00

4106   Ezber Seti (5 kitap) / Burhan Bozgeyik / Tuğra Neşriyat            ₺45,00

4031   TC İslâm Devleti Olarak Kuruldu / Burhan Bozgeyik / Ravza Yayınları            ₺65,00

4032   On İki İmam Sevgisi ve Alevî Kültürü / Burhan Bozgeyik / Çığır Yayınları      ₺60,00

4107   Hayatü's-Sahâbe (4 cild) / Yusuf Kandehlevî / Yüksel Yayıncılık           ₺500,00

4108   Onların Savaşı / Mustafa Aydın /    ₺80,00

4109   Fî Zılâli'l-Kur'ân / Seyyid Kutub / 16 cild, 2. el, yıpranmamış, 2. hamur kâğıt            ₺2.000,00

 

Hesap numaralarımız       

Posta çeki: 13345317 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Banka hesabı:

Kuveyt Türk İst.-Güngören Şb IBAN: TR94 0020 5000 0959 8766 7000 01 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Kuveyt Türk İst.-Güngören Şb hesap no: 95987667-1 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Denizbank İst.-Topçular Şb IBAN: TR56 0013 4000 0126 0480 6000 01 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Denizbank İst.-Topçular Şb hesap no: 2260-12604806-351 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Ziraat Bankası Güngören-İst. Şb. IBAN: TR85 0001 0008 2792 0055 6950 01 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

Ziraat Bankası Güngören-İst. Şb. hesap no: 827-92005569-5001 (Alıcı: Semendel Yayıncılık)

    

İndirim şartları (Başka yayınevlerinin bazı kitaplarında geçersizdir) 

Verilen siparişlerde 

 90 TL-179,99 TL için yüzde 10,     

180 TL-359,99 TL için yüzde 20,   

360 TL-469,99 TL için yüzde 30,   

470 TL ve üzeri için yüzde 35 indirim uygulanır.           

 

Kargo ve teslimat

350 TL ve üzerindeki siparişlerde kargo masrafı bize aittir. Kesinleşen siparişin kargoya teslimi, müteakip işgünü yapılır.

Kitaplarımızla ilgili videoyu YouTube ve Facebook'taki sayfalarımızdan seyredebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=zdpMiTZ3dBc            

https://www.facebook.com/semendelyayincilik/videos/612774233845741/

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol