Kur’ân-ı Kerim âyetleri, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur’daki muhtelif bölümlerin şerh ve izah edildiği derslerin ses kayıtlarına internet üzerinden ulaşmak artık mümkün hale geliyor. Semendel (Tahşiye, Rahle, Cihangiran) Yayınlarındaki birçok kitabın kaynağı durumunda olan sesli ders kayıtları, YouTube’a yüklenerek istifadeye sunuluyor.

Molla Muhammed el-Mûşî el-Kersî tarafından verilen derslerin, sadece o derse iştirak edenlerin istifadesi ile sınırlı kalmayıp, herkesin ulaşabileceği bir zemine taşınması için gerekli altyapı çalışmaları devam ediyor. İnternet sitemizin “Sesli Dersler” bölümünde şimdilik az sayıda dersi dinlemek mümkün.

Birkaç hadis okunarak başlanan derslerde, mevzuun gelişme safhalarına göre âyet ve hadislerin izahları, itikadî ve amelî hükümler, siyer-i nebevî ve sahabe-i kirâmın hayatından örnekler, tâbiîn, tebe-i tâbiîn, eimme-i müctehidîn, müfessirîn, muhaddisîn, sair ulemâ, evliyâ ve asfiyânın eserlerinden nakiller de yer alıyor.  

Teknik altyapı imkânları geliştikçe sesli ders kayıtları da internet ortamına taşınarak herkesin dinleyebileceği bir seviyeye ulaşacak inşaallah.

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol