Risâle-i Nûr, umûmun malıdır. Onu hiçbir ferd veya cemaat temellük ve tesâhub edemez!

Semendel Yayınları olarak yersiz ve gereksiz tartışmalara girilmesine; hele hele Üstâd Bedîüzzamân Said Nursî (ra) Hazretlerinin hizmetkârlarının tezyîf ve tahkír edilmesine, onların her hangi bir şeklide incitilmesine aslá ve kat'a taraftar değiliz.

Öte yandan ezelî ve ebedî vasıflarla muttasıf Kur'ân-ı Azîmüşşan umûmun malı olduğu gibi, onun bu zamanda hakíkí bir tefsîri olan Risâle-i Nûr'a bir ferd veya cemaat mâlik ve sâhip olamaz. Üstad Bedîüzzamân Said Nursî Hazretleri bu hazine-i ebediyeyi ümmet-i Muhammed'in uhdesine emânet eylemiştir. Koca bir ümmetin ancak uhdesinden gelebileceği bir emânet-i mukaddeseyi fânî bir şahıs veya ölümlü insanlardan müteşekkil bir grup nasıl tahmîl ve ne sûretle temsîl edebilir?

Kur'ân-ı Azîmüşşan ezelden gelip ebede gittiği gibi, onun tefsîri Risâle-i Nûr da fânî bir el veya zâil bir grubun uhdesine razı olamaz.

Kamuoyuna, Risâle-i Nûr okuyucularına  ve Âlem-i İslâma saygı ile arz olunur.

Bünyamin Ateş

Semendel Yayınları Genel Müdürü

21.11.2016

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol