Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretlerininin telif ettiği Risâle-i Nûr Külliyyâtının ilk kitabı olan “Sözler”, Rahle Yayınları tarafından sahîh bir metne kavuşturularak neşredildi. 800 sayfalık eserde âyet ve hadîslerin meâllerine yer verildiği gibi, mânâ inceliklerini vurgulama ihtiyacından dolayı, bazı cümleler paragraf başı yapılarak ayrı satırlar halinde ve dikkat çekici harf stilleri ile yazıldı.

64 yıllık bir geçmişe sahip Latince harfli Risâle-i Nûr eserleri; cehâlet veya başka sebeplerle, Bedîuzzamân Hazretlerinin miras bıraktığı sahîh nüshalardan farklı metinler eklenerek veya çıkarmalar yapılarak aslından uzaklaştırılmıştı. Uzun yıllardan beri Risâle-i Nûr eserlerinin şerh ve izahını yapan Molla Muhammed el-Kersî ve riyasetindeki hey’et-i ilmiye, kaynak olarak aldığı eserlerdeki nüsha farklarını giderme zaruretini görerek, Risâle-i Nûr Külliyyâtını tevhîd etmeyi kararlaştırmıştı.

Hey’et-i ilmiyyenin yorucu ve titiz çalışmaları sonucu, Külliyyâtın ilk kitabı olan “Sözler”, BMB Yayıncılık Limited Şirketi bünyesindeki Rahle Yayınları tarafından istifadeye arzedildi. Kitabın Takdîm yazısında konu ile ilgili olarak şu bilgi veriliyor:

“Yaşanan dehşetli şartlar gereği, Risâle-i Nûr Külliyyâtı, hak ettiği ‘tanzím, tashîh, neşr’ seviyesine hâlâ ulaşamamıştır. Gerek zındîka komitesinin tasallutları, gerek rejim eliyle sokulan ehl-i nifâkın tahrîbâtları, gerek irâdî-gayr-ı irâdî bölünüp parçalanmaların verdiği sıkıntılar, gerekse konularının uzmanı kişilerin bulunmayışı gibi sebebler yüzünden eserlerin bir ‘edisyon kritik’i bile yapılamamıştır.

İşte BMB Yayıncılık, geniş bir hey’etle, bugüne kadar yapılamayanı yapmak gáyesiyle kolları sıvadı. Muazzez Üstâd’ımızın tashîhinden geçen orijinal nüshalara ulaşarak ve tashîhli ‘Fihrist Risâlesi’ni esâs alarak, nüsha birliğine gitme yolundaki çalışmaları başlattı. Gerek eserin orijinalliği, gerek metin tevhîdi, gerek asla uygun tanzími, gerek düzgün imlâsı, gerekse okuma kolaylığı veren teknik düzenlemelerle Külliyyât’ın birinci eseri olan ‘Sözler’ kitâbını okuyucularımızın hizmetine sundu.”

Kitapla ilgili videomuza şu linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=Am2RhQOH3tM&list=PLSFyQFa5TfVZ__BPZ5L8c8iDck0VLZnk7&index=9

İletişim Formu

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol