Arapçaya tercüme edilerek yayınlanan Rahmân Sûresi’nin Tefsîri, bazı ülkelerdeki çeşitli kitabevlerinde satışa sunuldu. Kitabın basım ve yurtdışı dağıtımını üstlenen el-Gavsânî Yayınevinin delâletiyle Arapça Rahman Sûresi’nin Tefsîri; Paris’teki Sena Kitabevinde, Şam’daki Safahat Kitabevinde, Fas’ın Fes şehrindeki “ed-Dâru’ş-Şâmiyye” adlı kitapçıda, Tunus’un başşehri Tunus’daki Selâm Kitabevinde, Umman’ın başşehri Maskat’taki Gavsânî Kitabevinde kitapseverlerin istifadesine arzedildi. Ayrıca Suudî Arabistan’ın başşehri Riyad ile Mısır’ın başşehri Kahire’deki bazı kitapçılar, sipariş vererek kitabı satışa sundular.

Kitabın Arapçaya tercümesini gerçekleştiren Ahmed Bekkûr, çalışması hakkında bilgi verdiği tanıtım yazısında şöyle diyor:

“Kitâb-ı Kebîr-i Kâinatın tercüme-i ezeliyyesi olan, çok çeşitli lisanlarla tekvînî âyetlerin tercümân-ı ebedîsi olan, Rahmanu’r-Rahîm’in kelâmındaki ilmin tamâmına kim ulaşabilir ki!”

Türkçe orijinal nüshasından farklı olarak sonuna âyet, hadis ve konu fihristi eklenen kitabın, muhtevasında geçen bütün âyet ve hadisler, işlenen konular, sayfa numaralarıyla birlikte son bölümde yer alıyor.

İletişim Formu

Giriş Yap

Giriş Yapın ve Hesabınızı Yönetin

Bir Hesabınız Yok mu? Üye Ol