Placeholder
  • Thumbnails
KÜLLİYÂT-I HULÛSİYYE SETİ (2 TAKIM/18 KİTAP)
Fiyat320.00 TL
Adet

406 TL yerine 260 TL (Yüzde 35 indirimli)

Mürettib ve Nâşir:

Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî)

Nûr'un birinci talebesi merhûm Hacı Hulûsî Yahyagil'den intikal eden sesli ders kayıtları, yazılı notları, hutbeleri, Üstâd Bediüzzaman Said Nursî hazretleri ve diğer Risale-i Nur talebeleri ile mektuplaşmaları, Molla Muhammed Doğan'ın suallerine cevapları, hatıraları, hayat tecrübeleri, tavsiyeleri ve ilmî müktesebâtından süzülen damlacıklar, dokuz kitapta toplandı.

Bu kitaplar "Külliyyât-ı Hulûsiyye" başlığı altında şu eserlerden meydana geliyor: İzâhât-ı Hulûsiyye, Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye, Makalât-ı Hulûsiyye-1, Makalât-ı Hulûsiyye-2, Mektûbât-ı Hulûsiyye-1, Mektûbât-ı Hulûsiyye-2, Mektûbât-ı Hulûsiyye-3, Hitâbât ve Münâcât-ı Hulûsiyye, Menâkıb-ı Hulûsiyye. Risâle-i Nur eserleri ve hizmetleri ile iştigal eden/etmeyen herkesin pek çok istifade sağlayacağı bu değerli külliyat, yakın tarihin bazı karanlık noktalarına ışık tutuyor. Deccal, Mehdî (as) ve Hz. İsa (as) ile ilgili konulara da yer veriyor.