GERİ
İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR?

 

Muhterem kardeşlerim bu bölümde İçtihâdla ilgili bütün konular Edille-i Şeriyye dairesinde ele alınarak işlenmiştir.

Faydalı neticeler vermesini Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

Sa’y u gayret bizden, tevfik ve inayet Allah’dandır.