Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Hac

İlk İslâmî hac, Hicretin dokuzuncu yılında gerçekleşmiştir. (M. 630, Zilhicce)

İslâmın beş esasından biri olan hac, Hicretin beşinci yılında farz kılınmıştır.

Hz. Peygamber (asm), Mekke devrinde de Kâ’be’yi tavaf etmiş, Hanîf dini esaslarına göre hac yapmıştı.

Hicretin 6. Yılında 1500 ashabıyla birlikte Kâ’be’yi ziyaret maksadıyla Mekke’ye geden Peygamberimize müşrikler engel olmuşlardı. Bunun üzerine “Hudeybiye Muâhedesi” yapılmıştı. (13 Mart 628)

Resûlullah ve ashabı, Hudeybiye andlaşmasından bir yıl sonra (andlaşma gereğince) Kâ’be’yi tekrar ziyaret etmişlerdi. Yine andlaşma gereğince Mekke’de üç günden fazla kalamıyorlardı.  Bu yüzden Peygamber Efendimiz ve ashabı hac ayı olan Zilhicce’den bir ay önce, yani Zilkade ayında Umre olmak üzere Kâ’be’yi ziyaret etmiş ve Hac vaktinden evvel Medine’ye dönmüştür.

Hicretin sekizinci yılında Mekke fethedilmiş  (11 Ocak 630),Mü’minler böylece hac etme fırsatı bulmuşlardı. Fakat o sene, Müslüman olmak için akın akın Medine’ye gelen kafileler yüzünden Peygamber Efendimiz (asm) hacca gidemedi.

Hicretin dokuzuncu yılında, Peygamber Efendimiz, Hz. Ebu Bekir’i “Hac Emiri” tayin etti. İşte ilk İslâmî hac, Hicretin 9. Yılında Hz. Ebû Bekir’in idaresinde gerçekleşen bu hacdır.

Peygamber Efendimiz, Hicretin ancak 10. Yılında İslâmî esaslara göre hac edebilmiştir. Resûlullah’ın (a.s.m.) bu haccına “Vedâ Haccı” denilir.

Çünkü, Fahr-i Âlem Efendimiz bu hacdan bir yıl sonra vefat etmiştir. Bu bakımdan “Vedâ Haccı” Peygamber Efendimizin (asm) ilk ve son haccı olmuştur. Gerçi Peygamber Efendimiz, Mekke devrinde de Kâ’be’yi ziyaret etmiştir. Fakat bu ziyaretler “İslâmî Haccın” farz oluşundan önce Hanif dini esasına göre yapılmış olduğundan “İslâmi Hac” sayılmamaktadır.